Rozporové konanie k návrhu zákona o finančnej kontrole

(Bratislava - 15.06.2015)

Rozporového konania na MF SR sa za Združenie HK8 zúčastnili Ing. Kňažek, Ing. Tibenská, Ing. Púchovský. Z pripomienok k zákonu, ktoré uplatnilo združenie, bola spracovateľom zákona akceptovaná jedna obyčajná pripomienka. Podrobnejšie informácie v časti Činnosť združenia/Legislatívne aktivity.