Kontakt


kontrolori@hk8.sk

Ing. Juraj Andraško

hlavný kontrolór Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2915

949 01 Nitra

tel.: 037/657 54 64

e-mail: kontrolor@unsk.sk

Ing. Beáta Farkašová

hlavná kontrolórka Trnavského samosprávneho kraja

Starohájska 10

917 01 Trnava

tel.: 033/555 98 00

e-mail: hlavny.kontrolor@trnava-vuc.sk

Ing. Jozef Hudák

hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

tel.: 055/619 66 00

e-mail: jozef.hudak@vucke.sk

Ing. Michal Kňažek

hlavný kontrolór Banskobystrického samosprávneho kraja

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel.: 048/432 59 41

e-mail: michal.knazek@bbsk.sk

Ing. Ján Konušík

hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja a predseda Združenia HK8

Hollého 2

010 01 Žilina

tel.: 0908 912 292

e-mail: jan.konusik@zilinskazupa.sk

PhDr. Marcel Novotný, PhD.

hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja

Nám. mieru 2

080 01 Prešov

tel.: 051/708 12 51

e-mail: marcel.novotny@vucpo.sk

Ing. Milan Slezák

hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja

Sabinovská 16

821 02 Bratislava

tel.: 037/482 642 41

e-mail: milan.slezak@region-bsk.sk

Ing. Pavol Zigo

hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

tel.: 032/655 53 52

e-mail: pavol.zigo@tsk.sk