V zmysle článku IV ods. 1 stanov sú orgánmi združenia:

- členská schôdza združenia

- predseda združenia

- kontrolná komisia združenia


Predseda združenia:

Ing. Ján Konušík, hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja


Kontrolná komisia:

Ing. Beáta Farkašová, hlavná kontrolórka Trnavského samosprávneho kraja

Ing. Miroslav Mikloš, hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja