Členovia združenia

V súlade s článkom V. ods. 2 stanov riadnymi členmi združenia sú:

- Ing. Juraj Andraško, hlavný kontrolór Nitrianskeho samosprávneho kraja

- Ing. Beáta Farkašová, hlavná kontrolórka Trnavvského samosprávneho kraja

- Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja

- Ing. Michal Kňažek, hlavný kontrolór Banskobystrického samosprávneho kraja

- Ing. Ján Konušík, hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja

- Ing. Miroslav Mikloš, hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja

- Ing. Milan Slezák, hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja

- Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja


V súlade s článkom V. ods. 4 stanov čestnými členmi združenia sú:

- PhDr. Dušan Drozda, hlavný kontrolór Trnavského samosprávneho kraja (2002-2007)

- Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja (2002-2020)

- Ing. Ján Majda, hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja (2008-2014)

- Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja (2007-2019)

- Ing. Kvetoslava Tibenská, hlavná kontrolórka Trnavského samosprávneho kraja

(2014-2020)