Stretnutie s predsedom NKÚ SR

Dňa 10. novembra o 10.00 hod. sa v sídle Najvyššieho kontrolného úradu SR v Bratislave uskutočnilo stretnutie predsedu NKÚ SR Ing. Karola Mitríka s riadnymi a čestnými členmi Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR (v skratke HK8). Stretnutia sa zo strany NKÚ SR zúčastnili aj podpredseda NKÚ SR Ing. Vladimír Tóth, generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ SR Ing. PhDr. Ľubomír Andrássy a hovorkyňa NKÚ SR Daniela Bolech Dobáková. Stretnutie sa uskutočnilo z podnetu združenia HK8 a predmetom rokovania boli možnosti vzájomnej spolupráce v nasledujúcich oblastiach:

- v oblasti pripomienkovania legislatívy týkajúcej sa kontrolnej činnosti,

- v oblasti metodiky,

- v oblasti koordinácie a plánovania kontrolnej činnosti,

- v oblasti výmeny poznatkov a skúseností z praktického výkonu kontrolnej činnosti,

- v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy kontrolórov.

Obe strany uvítali možnosť spolupráce a boli dohodnuté základné mechanizmy, ktorými sa bude spolupráca v uvedených oblastiach realizovať.

Hlavní kontrolóri sa v popoludňajších hodinách zúčastnili tiež prezentácie výsledkov kontrolnej akcie NKÚ SR zameranej na hospodárenie samosprávnych krajov.