(Bratislava - 20.10.2017)

Na pozvanie mestského kontrolóra Hlavného mesta SR Bratislavy sa hlavní kontrolóri niektorých samosprávnych krajov a krajských miest zúčastnili odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou na tému Zmeny v účtovníctve samosprávy a ich vplyv na kvalitu kontrolnej činnosti v Rakúsku. Prednášajúcim k tejto téme bol Mag. Peter Biwald, riaditeľ Výskumného ústavu verejnej správy v Rakúsku, konferencie sa zúčastnili tiež zástupcovia účtovných dvorov z Dolného Rakúska a hlavného mesta Viedne na čele s jeho riaditeľom Dr. Petrom Pollakom.


Konferenciu otvoril príhovorom JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy a v rámci konferencie informoval zástupca Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD, LL.M. o pripravovaných zmenách v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií.