(Viedeň 22.5.2019)

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sa zástupcovia Združenia HK8 zúčastnili tradičného Viedenského sympózia, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. mája 2019 tentokrát na tému „Dáta – prekliatie alebo požehnanie kontroly. Sympózium pravidelne organizuje Viedenský účtovný dvor na čele s jeho riaditeľom Dr. Petrom Pollakom za bohatej účasti zástupcov kontrolných orgánov z domáceho Rakúska i zo zahraničia. Tohtoročného sympózia sa okrem iných zúčastnili riaditeľ Krajinského účtovného dvora Burgenland, Andreas Mihalits; riaditeľka Dolnorakúskeho účtovného dvora Edith Goldeband; riaditeľka Krajinského účtovného dvora Vorarlberg, Brigitte Eggler-Bargehr; riaditeľ Krajinského účtovného dvora Salzburg, Ludwig F. Hillinger; riaditeľ Kontrolného úradu mesta Villach, Hannes Liposchek; riaditeľ Krajinského účtovného dvora Horné Rakúsko, Friedrich Pammer; riaditeľ Krajinského účtovného dvora Burgenland, Andreas Mihalits; riaditeľ krajinského dvora Steiermark, Heinz Drobesch; riaditeľ Krajinského účtovného dvora Tirolsko, Reinhard Krismer; riaditeľ Krajinského účtovného dvora Korutánsko, Günter Bauer, ale aj zahraniční účastníci ako napríklad: riaditelia Krajinských účtovných dvorov, Lipsko, Hamburg, Mníchov, Frankfurt nad Mohanom, ďalej zamestnanci účtovných dvorov a kontrolných úradov z Duisburgu, Magdeburgu, Norimbergu, Hannoveru, Drážďan a zo Záhrebu. Zo Slovenska sa na sympóziu zúčastnili: hlavný kontrolór BSK, Štefan Marušák, hlavný kontrolór BBSK, Michal Kňažek, ako aj bývalý mestský kontrolór Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Peter Šinály.