(Častá-Papiernička - 25.-26.10.2018)

V účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR v Častej-Papierničke sa v dňoch 25.-26. októbra 2018 uskutočnila konferencia kontrolórov samosprávnych krajov SR, ktorú spoločne organizovali Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Hosťami konferencie boli zástupcovia Účtovného dvora hlavného mesta Rakúska Viedne v osobe jeho riaditeľa Dr. Petra Pollaka a tlačovej tajomníčky Elvíry Franta, zástupca Účtovného dvora dolného Rakúska Franza Bergera a kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Peter Šinály. Rokovanie konferencie prišiel pozdraviť aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Nosnou témou rokovania konferencie bolo verejné obstarávanie najmä v súvislosti s novelizáciou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V priebehu konferencie dostali priestor aj rakúski hostia na prezentáciu svojej činnosti a na informáciu o medzinárodnej organizácii EURORAI združujúcej samosprávne kontrolné orgány.