(Viedeň - 16.05.2018)

Riaditeľ mestského účtovného dvora Pollak:

Výmena skúseností medzi kontrolnými inštitúciami posilňuje verejnú finančnú kontrolu

Špecifickej odbornej téme „Kompetencie kontroly“ sa venoval počas Viedenského sympózia 16. mája 2018 v Erbovom sále viedenskej radnice veľký počet skúsených odborníkov. Okrem iných Harald Eberhard (Ekonomická univerzita Viedeň), Markus Böheimer (Účtovný dvor), Jürgen Kasper (Krajinský účtovný dvor Steiermark), riaditeľka Krajinského účtovného dvora Dolné Rakúsko, Edith Goldeband, ako aj moderátor podujatia, riaditeľ Hannes Liposchek z Kontrolného úradu Villach, ktorého prednáška na tému „Čo smie kontrolór... – o kompetenciách a dôsledkoch kontrolórskej práce“ vzbudila bohatú diskusiu.


Vo svojom otváracom príhovore sa riaditeľ Viedenského mestského účtovného dvora Peter Pollak poďakoval za podporu Viedenského sympózia generálnemu sekretárovi Rakúskeho zväzu miest Weningerovi a tiež všetkým prednášajúcim za ich ochotu zhostiť sa tejto dôležitej témy. Pollak tiež zdôraznil význam podujatia slovami: „Výmena skúseností inštitúcií verejnej finančnej kontroly na medzinárodnej i národnej úrovni zaostruje pohľad na vlastnú prácu“ a ďalej „pohľad za okraj taniera sa vyplatí“.

Na sympóziu spoločne organizovanom Rakúskym zväzom miest a Viedenským mestským účtovným dvorom sa popri zástupcoch medzinárodných kontrolných inštitúcií ako viceprezidentka Hlavného kontrolného úradu verejného sektora Republiky srbskej, Bozana Trninic, vedúci Kontrolného úradu Krajinského hlavného mesta Drážďany, Herbert Gehring, Eva Remde a Kristin Funk z Účtovného dvora Sasko, hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja, Štefan Marušák, hlavný kontrolór Banskobystrického samosprávneho kraja, Michal Kňažek ako aj mestský kontrolór Hlavného mesta SR Bratislava, Peter Šinály zúčastnili tiež početní zástupcovia/zástupkyne rakúskych kontrolných úradov. Medzi inými v zastúpení prezidentky Účtovného dvora, sekčná šéfka Barbara König, Friedrich Pammer, riaditeľ Krajinského účtovného dvora Horné Rakúsko a okrem toho vedúci/vedúce krajinských účtovných dvorov Andreas Mihalits (Burgenland), Brigitte Eggler-Bargehr (Vorarlberg), Heinz Drobesch (Steiermark), Reinhard Krismer (Tirol), Ludwig F. Hillinger (Salzburg), Günter Bauer (Kärnten) a tiež kontrolórky a kontrolóri Viedenského mestského účtovného dvora.

„Sieťová kontrola“: Neformálne stretnutie kontrolných inštitúcií vo Viedni

Z iniciatívy Mestského účtovného dvora Viedeň ako aj na pozvanie starostu a krajinského hajtmana Dr. Michaela Häupla sa v polovici mája zišli vo Viedenskej radničnej pivnici poprední predstavitelia a predstaviteľky národných aj medzinárodných kontrolných inštitúcií a tiež Magistrátu mesta Viedeň na stretnutí v rámci druhého ročníka „Sieťovej kontroly“.

Hlavným bodom večerného podujatia, ktoré sa uskutočnilo v réžii Viedenskej radnice, bola neformálna výmena poznatkov a skúseností vedúcich verejných inštitúcií.

Riaditeľ Viedenského mestského účtovného dvora Dr. Peter Pollak pozdravil medzi inými sekčnú šéfku Dr. Barbaru König, ktorá sa zúčastnila večerného podujatia ako zástupkyňa Účtovného dvora, ďalej poslancov krajinského parlamentu a členov komisie mestského účtovného dvora Dr. Wolfganga Ulma a Davida Ellensohna, finančného šéfa mesta Viedeň Mag. Dietmara Grieblera, viceprezidentku Hlavného revízneho úradu verejného sektora Republiky srbskej Bozanu Trninic, vedúceho Kontrolného úradu Krajinského hlavného mesta Drážďany, Herberta Gehringa, Evu Remde a Kristin Funk z Účtovného dvora Sasko, hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja, Štefana Marušáka, hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja, Michala Kňažeka ako aj mestského kontrolóra Hlavného mesta SR Bratislava, Petra Šinályho a taktiež riaditeľky a riaditeľov všetkých ôsmich rakúskych krajinských účtovných dvorov Mag. Heinzaa Drobesch, Dr. Brigitte Eggler-Bargehr, DI Reinharda Krismera, Dr. Edith Goldeband, MMag., Güntera Bauear, Dr. Friedricha Pammera, Mag. Andreasa Mihalitsa und Mag. Ludwiga F. Hillingera a rovnako  ďalších odborníkov z oblasti kontroly verejných financií.