Výsledky kontroly NKÚ SR o hospodárení samosprávnych krajov

(Bratislava - 10.11.2015)

Dňa 10. novembra sa v popludňajších hodinách v sídle Najvyššieho kontrolného úradu SR uskutočnila prezentácia výsledkov kontrolnej akcie NKÚ SR zameranej na hospodárenie samosprávnych krajov. Na prezentáciu boli pozvaní zástupcovia verejnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce a médií. Prezentácie sa okrem iných zúčastnil predseda združenia SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., hlavní kontrolóri samosprávnych krajov a vedúci odborných útvarov úradov samosprávnych krajov. Gestorom kontrolnej akcie bola Krajská expozitúra NKÚ SR v Prešove, ktorá prezentáciu pripravila, a so záverným hodnotením hospodárenia samosprávnych krajov vystúpil predseda NKÚ SR Ing. Karol Mitrík.