Stretnutie predsedu NKÚ SR s členmi združenia HK8

(Bratislava - 10.11.2015)

Dňa 10. novembra 2015 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo stretnutie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR s riadnymi a čestnými členmi Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR. Podrobnejšie informácie v časti Činnosť združenia/Externá spolupráca.