Stretnutie kontrolórov samosprávnych krajov

(Lúčky - 15.-16.10.2015)

Súčasťou programu dvojdňového pracovného stretnutia zamestnancov útvarov hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, ktoré zorganizovali Prešovský a Žilinský samosprávny kraj, bola prednáška renomovanej autorky odborných publikácií z oblasti účtovníctva a rozpočtových pravidiel verejnej správy a územnej samosprávy Ing. Terézie Urbanovej.


Témou prednášky spojenej s následnou diskusiou boli postupy účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií, pravidlá ich hospodárenia a tiež otázky týkajúce sa zostavovanie rozpočtov a záverečných účtov samosprávnych krajov. Náklady na zabezpečenie lektorky financovalo z vlastných prostriedkov združenie HK8.