Stretnutie zástupcov Združenia HK8 s predsedom NKÚ SR

(Banská Bystrica - 23.09.2015)

Predseda združenia HK8 Ing. Michal Kňažek požiadal listom z 23. septembra 2015 o stretnutie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Ing. Karola Mitríka so zámerom prerokovať možnosti a formy prípadnej vzájomnej spolupráce. Termín stretnutia bol predbežne dohodnutý na 10. novembra 2015.