Tragédia v našich radoch - stratili sme kolegu

(Prešov 16. - 21.4.2022)S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že dňa 16. apríla 2022 sa s nami náhle a nepredvídane navždy rozlúčil náš vážený kolega a dobrý priateľ

Ing. Miroslav Mikloš

hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja, ktorého sme na jeho poslednej ceste odprevadili 21. apríla 2022 v Prešove.

Česť jeho pamiatke!