Združenie HK8 na X. kongrese EURORAI v Linzi

(Linz 17.-18.10.2019)

Po niekoľkomesačnom úsilí a za pomoci našich rakúskych kolegov z Krajinského účtovného dvora Dolného Rakúska v Sankt Pőltene, najmä Dr. Edith Goldeband, riaditeľky a Mag. Franza Bergera, naše Združenie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov – HK8 prijali v marci 2019 v Moskve za člena-pozorovateľa. Od tohto momentu nás už EURORAI pozýva na každé podujatie.Na X. kongrese EURORAI, ktorý sa 17. a 18. októbra 2019 konal v rakúskom Linci, hlavnom meste Horného Rakúska, umožnili nášmu združeniu predstaviť sa krátkou prezentáciou. Nový predseda združenia HK8 Ing. Ján Konušík, hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja poveril touto úlohou Štefana Marušáka, hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. Na kongrese sa zúčastnilo zhruba 150 účastníkov z rozličných krajín EÚ, ale aj mimo nej. Bohatú účasť na kongrese mali najmä regióny z Ruskej federácie, ale aj z hostiteľského Rakúska, Nemecka, Španielska, ale aj pobaltských štátov a krajín bývalej Juhoslávie.

Nosnou témou X. kongresu EURORAI bola kontrola škôl a vzdelávacích zariadení všetkých úrovní a druhov materskými školami počnúc, cez osobitné školy až po univerzity. Z viacerých vystúpení kolegov sme sa dozvedeli viac o formách financovania škôl a tiež o nedostatkoch a porušeniach zistených pri kontrolách, ale aj o odporúčaniach.

Mimoriadne významnou udalosťou počas druhého rokovacieho dňa kongresu bola voľba najvyššieho vedenia EURORAI. Doterajšieho prezidenta Dominiquea Rogueza nahradil Dr. Friedrich Pammer, ktorý je zároveň aj riaditeľom Krajinského účtovného dvora Horného Rakúska so sídlom v Linci. Tamojší účtovný dvor bol hostiteľom a usporiadateľom tohto kongresu, čo zvládol na jednotku. Kongres sa konal v srdci Linca, v Lineckom zámku v kongresovej sále Hornorakúskeho krajinského múzea, konkrétne v jeho modernej prístavbe. Toto veľmi príjemné mesto pri Dunaji s malebným historickým jadrom sa, okrem iného, môže popýšiť aj novogotickou katedrálou Panny Márie, ktorá je s dĺžkou 135 metrov a s počtom 20-tisíc miest najväčším rakúskym kostolom.

Spolupráca HK8 s EURORAI sa začala a teraz jej ďalšie pokračovanie a rozvíjanie až po plné členstvo jednotlivých útvarov hlavných kontrolórov už závisí od členov nášho združenia.