Združenie HK8 má nového predsedu

(Tomášov 9.10.2019)

Pracovné stretnutie sa nieslo aj v znamení blížiacich sa termínov volieb hlavných kontrolórov v jednotlivých samosprávnych krajoch. Tie sa uskutočnia postupne počas cca 11 nasledujúcich mesiacov. V záujme zachovania kontinuity a stability HK8 sa doterajší predseda HK8 Ing. Michal Kňažek vzdal funkcie a hlavní kontrolóri sa rozhodli, že spomedzi seba vyberú nového predsedu združenia, a to takého, ktorý bude zárukou dobrého fungovania združenia aj po prípadnom nezvolení niektorých doterajších hlavných kontrolórov na ďalšie funkčné obdobie a bude niesť štafetu združenia ďalej. V hlasovaní plnú podporu prítomných členov združenia získal Ing. Ján Konušík, hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja. Gratulujeme!