Medzinárodné stretnutie kontrolórov

(Tomášov 9.-10.10.2019)

V dňoch 9. a 10. októbra 2019 sa v kaštieli v Tomášove na území Bratislavského samosprávneho kraja konalo medzinárodné stretnutie hlavných kontrolórov VÚC SR s niektorými kolegami, riaditeľmi z Mestského účtovného dvora vo Viedni (Dr. Peter Pollak) a Krajinského účtovného dvora Burgenlandu (Mag. Andreas Mihalits). Rokovanie hlavných kontrolórov VÚC prišiel v prvý deň pozdraviť starosta obce Tomášov, Ing. Ištván Pomichal, ktorý predstavil obec s jej históriou a aj samotný kaštieľ. Počas druhého dňa rokovania prišiel kontrolórov pozdraviť aj župan BSK Mgr. Juraj DROBA, MBA, MA.Hlavnou témou rokovania bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce ÚHK VÚC s rakúskymi účtovnými dvormi, rezervy a možné smery spolupráce v budúcnosti. Tie sú napríklad v spoločnom vzdelávaní, ale aj v spoločnom výkone kontrol napríklad pri spoločných cezhraničných projektov, ako sú cyklomosty, opravy ciest a pod. Mestský účtovný dvor vo Viedni podľa slov jeho riaditeľa Dr. P. Pollaka takéto spoločné kontroly už vykonával napríklad s kolegami z Chorvátska v Záhrebe.

Viac informácií tu.