(Bratislava 26.4.2019)

V súvislosti s analýzou fungovania nezávislej kontroly v územnej samospráve sa dňa 26. apríla 2019 uskutočnila konzultácia k fungovaniu kontrolného systému v územnej samospráve v Rakúsku. Konzultácie sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Mgr. Monika Filipová, riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov, Mgr. Naďa Kurilová, vedúca oddelenia územnej samosprávy a Mgr. Michaela Bujnová, ďalej Dr. Edith Goldeband, riaditeľka Krajinského účtovného dvora Dolného Rakúska, Mag. Franz Berger dvorný radca z Dolného Rakúska, Mag. Andreas Mihalits, riaditeľ Krajinského účtovného dvora Burgenlandu a riaditeľ Mestského účtovného dvora z Viedne, Dr. Peter Pollak, ktorý však pre pracovnú cestu v rámci Rakúska vyslal za seba právnika Mag. Rainera Wendela a Ing. Michal Kňažek, HK BBSK, ktorý je členom pracovnej skupiny MV SR a súčasne predsedom Združenia HK VÚC - HK8, Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór mesta Bratislavy a za ÚHK BSK sa zúčastnili Ing. Štefan Marušák a Ing. Bystrík Hollý. Na tomto pracovnom stretnutí sa prerokúvali všetky okolnosti vzniku, pozície, právomocí, kompetencií regionálnych kontrolných orgánov v susedných spolkových krajinách Rakúska a porovnávali sa s našimi predpismi. Hodnotili sa výsledky, praktické skúsenosti a celkové fungovanie regionálnej kontroly v oboch štátoch.