(Banská Bystrica 11.4.2019)

Dňa 11. apríla 2019 sa na Útvare hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja za účasti zástupcov ÚHK z Trenčianskeho samosprávneho kraja a Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnila konzultácia s Mgr. Ing. Petrom Kovaříkom, riaditeľom odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR, k aplikácii zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.