Návrh nového zákona zákona o finančnej kontrole

(Bratislava - 13.05.2015)

Na portáli právnych predpisov MS SR je v rámci medzirezortného pripomienkového konania zverejnený materiál Návrh zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripomienky je možné podať do 01.06.2015.