19 pripomienok HK8 k návrhu zákona o finančnej kontrole

(Banská Bystrica - 29.05.2015)

Dňa 29.05.2015 boli odoslané pripomienky Združenia HK8 k návrhu zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou. Celkovo bolo podaných 19 pripomienok, z toho 3 obyčajné a 16 zásadných.